DOTJERIVANJE GRADSKIH VISEĆIH ŽARDINJERA

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su postavljanje posađenih gravilea u visećim žardinjerama u centru grada.