SREĐIVANJE SKVERA U GRADU

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su sređivanje skvera u gradu ispod kafića “Škuribanda”.