IZRADA NOVE SLIVNE REŠETKE U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su iskop i pripremu za izradu nove slivne rešetke u Đenovićima, dužine 2m.