PREGLED PROMETA ŽIRO RAČUNA PRE I POSLE IZBORA ZAKAZANIH ZA 09.05.2021.

Ovde će biti prikazivan pregled prometa žiro računa pre i posle izbora zakazanih za 09.05.2021. godine.

Pregled prometa žiro računa 09.03.21 – 15.03.21

Pregled prometa žiro računa 16.03.21 – 22.03.21

Pregled prometa žiro računa 23.03.21 – 29.03.21

Pregled prometa žiro računa 30.03.21 – 05.04.21

Pregled prometa ziro racuna 06.04.21 – 12.04.21.

Pregled prometa ziro racuna 13.04.21. – 19.04.21.

Pregled prometa žiro računa 20.04.21 – 26.04.21.

Pregled prometa žiro računa 27.04.21 – 03.05.21.

Pregled prometa žiro računa 04.05.21 – 10.05.21.

Pregled prometa žiro računa 11.05.21. – 17.05.21.

Pregled prometa žiro računa 18.05.21 – 24.05.21.

Pregled prometa žiro računa 25.05.21. – 31.05.21.

Pregled prometa žiro računa 01.06.21. – 07.06.21.