KOŠENJE I OREZIVANJE RAMENIH GRANA NA PUTU KAMENO-DUGUNJA

Na putu Kameno-Dugunja, u dužini od cca 7km, nadvile su se ramene grane koje su ometale funkcionisanje saobraćaja, prvenstveno teretnim vozilima većih gabarita. U prvom redu grane su predstavljale smetnju kamionima koji odvoze smeće na deponiju. Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, obavili su orezivanje ovih grana i okosili putni pojas.