KOŠENJE U POTOKU PIJAVICA U BIJELOJ

Zaposleni u sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, očistili su potok Pijavica u Bijeloj. Obavljeno je košenje prebujalog zelenila, sakupljanje i odnošenje nastalog otpada.