KRPLJENJE UDARNIH RUPA NA DIJELU PUTA PREMA DUGONJI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, započeli su krpljenje udarnih rupa na putu prema Dugonji. Prvog dona okrpljeno je 20 rupa na dijelu puta od Kamenog do Borića. Akcija se nastavlja.