MONTAŽA LED LAMPE RADI OSVETLJAVANJA PROLAZA KA ŠKOLI U BIJELOJ

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, montirali su led lampu 65w sa nosačem na magistralnom stubu radi osvetljavanja prolaza ka osnovnoj školi.