UREĐIVANJE SKVERA IZNAD APARTMANSKOG NASELJA ENERGOPROJEKTA NA SAVINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenih površina, Komunalno Stambenog doo, uređuju skver iznad apartmanskog naselja Energoprojekta na Savini. Obavljeno je orezivanje oleandera i žive ograde, kao i okopavanje i plevljenje sa prikupljanjem i odnošejem nastalog otpada.