Montaža nedostajećeg poklopca na stubu javne rasvjete

U ulici Orjenskui bataljon, kod broja 33, nestao je poklopac na stubu javne rasvjete što je predstavljalo opasnost po prolaznike, prvenstveno djecu. Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, montirali su novi umesto nestalog poklopca.