NASTAVLJENE AKTIVNOSTI PUTARA NA RIVIJERI

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su sa čišćenjem rigola, rešetki, kanala i propusta duž rivijere od Meljina do Kamenara. Ovi poslovi, zajedno sa nedavno obavljenim košenjem u zoni putnog pojasa, doprinos su blagovremenom oticanju površinskih voda, preglednijem, a samim tim i bezbjednijem, saobraćaju.