NASTAVLJENE REDOVNE AKTIVNOSTI U ZALEĐU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, nastavili su svoje redovne aktivnosti na saniranju i čišćenju puteva u našem zaleđu.