OBAVJEŠTENJE O PLANIRANOM MJESTU I VREMENU TRETIRANJA PALMI 21.12.2016.

KOMUNALNO STAMBENO DOO obavještava građane da se za 21.12.2016. u periodu od 07 do 14 časova planira tretiranje palmi pesticidima u Herceg-Novom u ulici Stijepe Šarenca i u Bijeloj u dvorištu Osnovne škole “Orjenski bataljon” . Ukoliko vremenski uslovi ne dozvole (vetar ili kiša) tretiranje palmi pesticidima se odlaže za naredni dan.