OBLIKOVANJE KOŠĆELE NA SAVINI I UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA U ZELENICI

Pored borbe sa crvenim palminim surlašom, Sektor zelenila svakodnevno radi na uređenju zelenih površina. Ovom prilikom izdvajamo oblikovanje košćele na Savini u ulici Braće Grakalića i uredjenje zelenila pored stambenih zgrada, kao i košenje, grabuljanje i uređenje zelene površine u Zelenici na šetalištu, od ulaska u luku do Marinera.

Redovno se grabe i uređuju i svi parkovi. Konkretno, danas je na programu uređivanje Omladinskog parka u Igalu. Svakodnevno se u velikim količinama prikuplja i sa dva kamiona odvozi zeleni otpad.