POPRAVKA KVARA U STUBU GRADSKE RASVJETE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, otklonili su kvar u stubu rasvjete u naselju Topla, tako da je sad sve u funkciji od zgrade Rostovića prema balon sali za mali fudbal.