UREĐEN SKVER U SUTORINI

Zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, završili su uređivanje skvera u Sutorini kod tržnog centra HDL Laković.