POPRAVKA PUTNIH BANKINA U ĐENOVIĆIMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, završili su demontažu starih i montiranje novih bankina i stubova u Đenovićima kod kafe bara “Herc”.