PREBACIVANJE JAVNE RASVJETE NA NOVE STUBOVE NA POTEZU KUTI-SASOVIĆI

Zapoleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, izvršili su prebacivanje vazdušne trase javne rasvjete na potezu Kuti-Sasovići. Vazdušna trasa je sa starih, krivih drvenih stubova, prebačena na nove betonske. Ukupno je montirano 8 lampi.