PRIJEVOR – ČIŠĆENJE PUTNIH RIGOLA

Sektor za održavanje lokalnih puteva Komunalno Stambenog doo, sa svojim zaposlenim odradio je čišćenje putnih rigola u mjestu Prijevor,  koje su bile zatrpane u prethodnom periodu zahvaljujući obilnim padavinama.