RADOVI UZ PUT PREMA MOJDEŽU

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su radove na krčenju prebujalog rastinja uz lokalni put prema Mojdežu.