POPRAVKA, ČIŠĆENJE I FARBANJE BANKINE NA ZMIJICAMA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, Služba za mašinbravarske poslove, završili su popravak, čišćenje i farbanje zaštitne bankine na Zmijicama, u dužini od 160 metara.