UKLANJANJE STAROG BOKSA ZA KONTEJNERE

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su rušenje starog boksa za kontejnere u naselju Modra ploča, a za potrebe firme “Čistoća” d.o.o.