SKIDANJE SUVIH GRANA EUKALIPTUSA U BIJELOJ

Na osnovu pisanog zahtjeva Sekretarijata za komunalne djelatnosti i ekologiju, kao i dogovora sa rukovodstvom škole, radnici Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklanjaju suve grane eukaliptusa u dvorištu OŠ Orjenski bataljon u Bijeloj. Za obavljanje ovog posla koristi se period školskog raspusta, kada nema đaka u školskom dvorištu.