SUŠĆEPAN – POPRAVKA RASVJETE

Zaposleni u Sektoru za održavanje javne rasvjete, Komunalno Stambenog doo, završili su po rješenju sistema48 popravku jedne lampe na Sušćepanu iza crkve.