ČIŠĆENJE KANALA U KRUGU BIVŠEG PRVOBORCA

Zaposleni u Sektoru za održavanje lokalnih puteva, Komunalno Stambenog doo, završili su čišćenje kanala u krugu bivše firme “Prvoborac”.