UKLANJANJE PALE RAMENE GRANE BAGREMA NA MAGISTRALI

U dijelu magistrale gdje postoji treća traka, pala je veća ramena grana bagrema. Zaposleni u sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, u saradnji sa saobraćajnom policijom, uklonili su palu granu koja je ometala funkcionisanje saobraćaja.