UKLANJANJE PALME U ULICI PRVE BOKEŠKE BRIGADE

Ekipa Sektora za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uklonila je palmu u ulici Prve bokeške brigade, u Herceg-Novom.

Palma je bila zaražena surlašem, pa kako dendrohirurgija, koja je ranije urađena, nije pomogla, uklonjena je do osnove. Inače se palma nalazila na javnoj površini, u putnom pojasu.