UKLANJANJE POSLEDICA NEVREMENA

Radnici zapsoleni u Sektoru za održavanje zelenila, u okviru Komunalno stambenog doo, su u toku današnjeg prijepodneva uklonili više grana koje su pale ili su otkinute, pa su prijetile da padnu, kao posledica jake bure i to:

  • jedna grana u Ribarskoj ulici u Igalu
  • dvije grane u ul. Miće Vavića ispred broja 7
  • uklonjeno je jedno kiselo drvo (tzv. smrdelj) preko puta Novljanke
  • grana pinije u Njegoševoj ulici u Herceg-Novom, kod dva lava
  • više grana lovorike kod bivšeg Zavoda za urbanizam u Herceg-Novom

U kontinuitetu se vrši obilazak terena i ukoliko se pojave novi problemi reagovaće se urgentno u zavisnosti od situacije.