NASTAVLJENE AKTIVNOSTI NA OTKLANJANJU POSLEDICA NEVREMENA

Već smo objavili da su zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila uklonili više grana na više lokacija koje su pale kao posledica udara vjetra. Tokom popodneva i večeri aktivnosti na otklanjanju posledica su nastavljene uz učešće i zaposlenih u sektorima za održavanje javne rasvjete i lokalnih puteva.

Izdvajamo:

  • pao je stub javne rasvjete na priobalnom putu u Đenovićima,
  • izvrnuto je autobusko stajalište u Bijeloj
  • sa autobuskog stajališta u Zelenici su ispala dva stakla
  • u ulici Bata Vrankovića je pala jedna grana drveta

Sve ekipe Komunalno stambenog doo u kontinuitetu obilaze teren i po potrebi reaguju urgentno u zavisnosti od situacije.