URĐIVANJE SKVERA KOD MARKETA “IDEA” U HERCEG-NOVOM

Radnici zaposleni u Sektoru za održavanje zelenila, Komunalno Stambenog doo, uredili su površine ispred marketa „Idea“ u Herceg-Novom. Obavljeno je okopavanje,plevljenje i orezivaje, kao i kompletno čišćenje ovih zelenih površina.

Napominjemo da se uređuju i svi ostali skverovi na teritoriji naše opštine.