ZAJEDNIČKIM RADOM DO NOVE RASVJETE U SUTORINI

Mjesna zajednica i građani Sutorine na čelu sa gopodinom Danilom Popovićem su montirali 13 drvenih stubova visine 8 metara za namjenom montaže javne rasvjete. Ranici Sektora za održavanje javne rasvjete Komunalno Stambenog doo, su radeći dva dana, izvršili povezivanje instalacije i montažu 13 lampi Feman 150w. Na taj način je dobijena nova trasa u dužini od 430 metara.